Al.Florin Ţene: „Prin vămile vieţii”de mână cu Scriitorul

Am cunoscu de-alungul vieţii mulţi medici care pe lângă nobila meserie  ce o practică s-au aplecat cu talent şi acribie şi asupra ARTEI. Să fie aceasta un mijloc de refugiu ,de „potolire”a durerilor  resimţite în mediul în care îşi desfăşor activitatea ? Este o întrebare retorică. Un astfel de medic este Virgil Răzeşu ,acesta fiind  un talentat scriitor, violonist şi promotor cultural .”După ce a acordat profesiei dreptul său primordial, (fiind un chirurg de excepţie .n.n), alcătuind un Vademecum de chirurgie ,supranumit, nu cu ironie, ci cu simpatie şi respect profesional, Biblia de la Piatra Neamţ-studiu complex al practicii chirurgicale” autorul romanului “Prin vămile vieţii,”apărut la Editura Răzeşu ,2008 este şi un talent muzical înăscut, cântând în tinereţe într-o orchestră sinfonică, aşa cum ne informează Doina Rusu în”Invitaţie la lectură”. Cartea având 327 de pagini am primito cu următoarea dedicaţie care mă onorează: “Scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, cu sinceră preţuire şi aleasă consideraţie.”

Romanul este construit asemeni unui puzzle, structurat pe capitole, fiecare având un motto , din clasicii literaturii şi filozofiei, ce esenţializează subiectul capitolului următor.Aparent romanul este numai autobiografic . Dar oare nu toate romanele au crâmpeie din biografia scriitorilor? Chiar dacă unele se rezumă la fragmente din trăirile eului şi din aventurile intelectuale .

Prin vămile vieţii” cuprinde fragmente din amintirile copilăriei,într-un spaţiu anistoric, pe malul Dunării, la Brăila şi Galaţi, descoperim pagini deosebite despre dragoste şi profesie, sau însemnări ce se constituie în adevărate eseuri , despre paranormal(romanul se deschide cu o astfel de povestire) şi asemeni jocului de  cuburi autorul revine la momente din tinereţe, adăugând ,de fiecare dată, meditaţii filozofice, din care se desprind învăţăminte de viaţă , experienţă umană şi profesională. Autorul ştie că înainte de a fi iluzie,fragmentul de real e un efect al textului.Punând sub lupă celula vieţii, autorul nu ezită să-şi suspecteze ochiul de subiectivism înşelător,  observaţia şi relatarea întâmplărilor pare să scoată mereu la lumină o concreteţe palpabilă: “Era o căsuţă bătrânească, veche, pe strada care ducea spre munte, cu un singur corp de clădire, cât curtea de lung.” Universul epic e populat cu personaje obişnuite care au tangenţiat cu viaţa autorului, altele de o seninătate  nativă, care-şi consumă viaţa în întâmplări neprevăzute sau în lungi ritualuri monotone.Vioiciunea textului , tonul jovial al relatării, vivacitatea frazei par produsul unui instinct de povestitor. Lupta personajului romanului cu văzutul şi nevăzutul din vămile vieţii ,în condiţiile unei Românii cuprinsă de inerţie sunt acte ce ne aminteşte de romanul lui Miguel Saavedra Cervantes ,El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.Naraţiunea nu e lipsită de un pitoresc estetizant, în care se ascunde o decrepitudine fastuoasă, întinsă, precum un miceliu,asupra istoriei unei vieţi de om.În acest sens,  acest roman este o relatare a umanităţii în plină desfăşurare, cu pshihologii efervescente şi răvăşite. Universul epic e implicit, trăit şi ţesut din pânza cunoaşterii ritualice.Romanul este cronica a unui neam ,nu a unei familii, în care se fixează momentul de paroxism istoric în centru căruia se află autorul, cu orgoliile lui de axis mundi.

Practic personajul principal din această  naraţiune romanescă este egoul scriitorului, medicul chirurg cu experienţa ,cu trăirile şi angoasele sale.În multe privinţe romanul este o naraţiune autoreferenţială, chiar dacă miza e a faptului de viaţă, a epicului. Romancierul , prin personajul său,  întrezăreşte o soluţie de evadare din patologia chirurgicală prin scris.Avem aici cazul autorului care-şi premeditează experienţa, şi bine face, iar resortul e psihanalitic şi, nu întâmplător, naratorul abordează frontal eseuri „de mare profunzime spirituală„filtrate prin abordări filozofice şi plonjând cu curaj în metempsihoză, cu scopul, desigur, de a ilumina impulsul ce-l trage dinspre realitate înspre ficţiune.Componentele romanului lui Virgil Răzeşu nu sunt lipsite de reflecţia teoretică, încorporată notaţiei,nici de procedeele metaliteraturii şi uneori desfăşurându-se pe două paliere.  Destinul naraţiunii atârnă de capriciul povstitorului, textul se construieşte pe măsură ce se naşte, însoţindu-se de autocomentariu precum melcul în cochilie, proza fiind un text în oglindă: imaginea trăirilor realităţii e chiar proza , cu tot ce înseamnă mecanism al scriiturii:”Am citit destule cărţi scrise de medici şi, nu o dată, m-am gândit la nevoia lor de confesiune, mult mai manifestă decât la alţii. Şi mi-am spus că, foarte probabil, faţă de alţi profesionişti, medicul se bucură de nişte şanse aparte.El vine în contact cu mulţi oameni.Mereu şi mereu alţii”.

Romanul are fluenţă epică şi coerenţă în ciuda faptului că este construit pe principiul puzzle.Lumea lui Virgil Răzeşu are carnaţie, personajele îşi trăiesc firesc condiţia lor umană.Naraţiunea are aparenţă de povestire clasică, omogenă, firesc socială şi morală. În acest context nu pot să nu citez cuvintele lui CC publicate pe ultima copertă:”Aflat în perioada crepusculară(e vorba de Virgil Răzeşu,n.n.) a unei existenţe închinate familiei, profesiei şi statutului de cetăţean implicat în binele şi progresul cetăţii, ceea ce nu înseamnă altceva decât dragoste de semeni, autorul le oferă acestora, cu sinceritate deloc prefăcută sau căutată, un mănunchi de istorisiri şi fapte de viaţă care l-au trecut prin vămile cele multe ale unei vieţi neirosite în zadar.”Din acest punct continui eu; Virgil Răzeşu este un prozator viguros, stăpân pe uneltele sale , făcând din trăiri şi experienţă de viaţă act pur de creaţie epică, relansându-şi proza într-o competiţie de anvergură.

Al.Florin Ţene

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s