George ROCA: PREZENTARE: LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA BUCUREŞTI  A LIGII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ANIVERSEAZĂ UN AN DE LA ÎNFIINŢARE

Dintr-un e-mail primit de la doamna Elisabeta Iosif, preşedinte al Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor din România (LS), am aflat cu satisfacţie că de curând s-a împlinit un an de la înfiinţarea acestei filiale. În luna septembrie a acestui an i-am întâlnit pe aceşti oameni inimoşi şi talentaţi: scriitori, esteţi, oameni de artă, promotori culturali, cu ocazia lansării la Bucureşti a volumului  meu de poezie „Evadare din spaţiul virtual”. Ei au fost organizatorii evenimentului, fapt pentru care le aduc mulţumiri şi îi felicit cu această ocazie de sărbătoare aniversară.

Consider că este necesar ca această instituţie de cultură românească să fie  mediatizată şi prezentată mai detaliat pentru a fi mai cunoscută cititorilor noştri.

George ROCA

Redactor şef al revistei Romanian VIP

Membru LS (Bucureşti)

Dragi colegi,


S-a împlinit un an de la înfiinţarea Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor din România. Joi, 10 decembrie, ora 12, vă invităm să fim împreună la această sărbătoare.


Vă aşteptăm la Biblioteca Metropolitană,

[strada Tache Ionescu – Pţa Amzei],

să fiţi alături de noi în această zi.

Cu preţuire,

Elisabeta IOSIF

Preşedinte Liga Scriitorilor, Filiala Bucureşti

––––––––––––––––––––––-

Liga Scriitorilor din România – Filiala Bucureşti

Fundaţia „Paul Polidor”

în colaborare cu  F.R.A.C.C. UNESCO

şi Biblioteca Metropolitană

prezintă joi, 10 decembrie 2009, orele 12.00

  • Premiile „Artur Silvestri”

  • Aniversarea unui an de la înfiinţarea Ligii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti

  • Lansare de carte: Paul Polidor şi Dumitru Rădoi

Amfitrion: ELISABETA IOSIF,

preşedintele Ligii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti

*Se va decerna titlul post-mortem de membru al Academiei de Interferenţe Internaţionale „Paul Polidor” scriitorului ARTUR SILVESTRI.

*Aniversări: ziua de naştere a compozitorului-interpret Paul Polidor şi

un deceniu de existenţă a Fundaţiei „Paul Polidor”(1999-2009);

*Va vorbi: prof.univ.dr.Crina Bocşan-Decusară, preşedinta Asociaţiei UNESCO „Iulia Hasdeu”, care va decerna Fundaţiei „Paul Polidor” medalia „pentru contribuţia la păstrarea valorilor noastre spirituale.”

*Se va lansa volumul de Paul Polidor „Irşad. O călăuză pe drumul libertăţii” şi va fi prezentat exemplarul-semnal din volumul „Paul Polidor – reformator al poeziei cântate” de Emanuel Craiu. Va vorbi: criticul literar Dumitru Balan.

RECITAL PAUL POLIDOR

IN MEMORIAM  ARTUR SILVESTRI

(19 martie 1953 – 30 noiembrie 2008)

––––––––––––––––––

LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (LS) (PREZENTARE)

FILIALE ŞI MEMBRI

Membrii Fondatori şi Consiliul de Conducere:

Preşedinte: Al.Florin ŢENE

Vicepreşedinte: Ion CONSTANTINESCU

Secretar: Gavril MOISA

Membri: Ioan BENCHE, Dana DEAC, Ion GHERCIOIU, Iustian ZEGREANU, Iulian PATCA

Comisia de cenzori: Radu VIDA, Ionuţ ŢENE, Monica Angela JUCAN-SPIRIDON

*

Liga Scriitorilor din România s-a înfiinţat în urma Încheierii Civile nr.1531/CC/2007 din 5 iunie 2007, dată de Judecătoria Cluj Napoca, Dosar nr.Unic 6387/211/2007.

Liga Scriitorilor din România este înregistrată la Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, având Certificat de Înregistrare Fiscală Seria A nr. 0404816 şi Cod de înregistrare fiscală (CIF) 2199890. Data eliberării: 26 iunie 2007. Contul Ligii Scriitorilor este deschis la Banca Transilvaniei,nr. 01205F83668 RO27BTRL01301205 F83668XX

Liga Scriitorilor din România poate fi accesată la adresa:

http://liga-scriitorilor-romani.com

Editează din luna mai 2008 publicaţia „Agora Literară”. Revista poate fi citită atât pe hârtie (trimestrial) cât şi on-line (lunar) la adresa:

http://agora-literara.com.

De asemenea, patronează cenaclul literar „Vasile Sav” din municipiul Cluj-Napoca.

***

FILIALA LS BUCUREŞTI

Comitetul Director:

Preşedinte: Elisabeta IOSIF

Preşedinte de onoare: Mariana BRĂESCU-SILVESTRI

Primvicepreşedinte: Cristian NEAGU

Vicepreşedinte: Paul POLIDOR

Vicepreşedinte: Elena ARMENESCU

Secretar general: Dumitru RADOI

Filiala Bucureşti a Liga Scriitorilor Români editează publicaţia „Cetatea Lui Bucur” în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu. Revista poartă acelaşi nume cu publicaţia on-line gândită de mentorul cultural, preşedintele de onoare al Ligii Scriitorilor Români, cel care a fost, regretatul dr. Artur Silvestri. Poate fi aceesată la adresa de web: http://cetatea-lui-bucur.com

***

FILIALELE LSR DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Filiala Argeş – Preşedinte: Lucia Steluţa ISTRĂTESCU

Filiala Arad – Preşedinte: Sabin BODEA

Filiala Banat – Preşedinte: Doina DRĂGAN

Filiala Braşov – Preşedinte: Viorica POPESCU

Filiala Bucureşti – Preşedinte Elisabeta IOSIF

Filiala Călăraşi – Preşedinte: Marin TOMA

Filiala Cluj – Preşedinte: Iulian PATCA

Filiala Constanţa – Preşedinte: Maria POP

Filiala Dâmboviţa – Preşedinte: Ion Iancu VALE

Filiala Gorj – Preşedinte: Petruţ VICTOR

Filiala Hunedoara – Preşedinte: Ion VELICA

Filiala Iaşi – Preşedinte: Constantin Toni DÂRŢU

Filiala Mangalia – Preşedinte: Florin VÂRLAN-NEAMŢU

Filiala Maramureş – Preşedinte: Angela Monica JUCAN-SPIRIDON

Filiala Vâlcea – Preşedinte: Petre PETRIA

Filiala Vrancea – Preşedinte: Victoria VÂRTOSU

***

FILIALELE LSR DIN STRĂINĂTATE

Filiala Anglia – Preşedinte: Mariana ZAVATI GARDNER

Filiala Australia – Preşedinte: Ion MICLĂU

Filiala Canada – preşedinte: Virginia MATEIAŞ

Filiala Franţa – Preşedinte: Cornelia CĂNURECI

Filiala Italia – Preşedinte: Gabriela CIOBANU

Filiala Serbia – Preşedinte: Vasile BARBU

Filiala SUA – Preşedinte: Florentin SMARANDACHE

Filiala Ungaria – Preşedinte: Ana RADICI-REPISKY

***

STATUTUL LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Liga Scriitorilor, denumită în continuare, prescurtat, LS, este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, formată din creatori în domeniul literaturii.

Art.2. LS se constituie ca asociaţie în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. (2) Sediul central al Ligii Scriitorilor este în municipiul Cluj – Napoca, Str. Ion Meşter, nr.3, bl. G, sc.6, et.1, ap.56, tel. 0264-421 209. (3) LS este organizată cu filiale zonale. Pentru înfiinţarea unei filiale este necesar un număr de cel puţin 10 membri.

Art.3. LS, ca persoană juridică, reprezintă interesele profesionale şi sociale ale membrilor săi, şi susţine activitatea de creaţie a acesteia prin mijloace legale specifice.

Art.4. LS militează pentru respectarea principiului libertăţii de creaţie şi exprimare, de opţiune şi orientare diversă în domeniul literaturii, egalităţii în drepturi şi obligaţii, precum şi al solidarităţii morale, civice şi sociale a membrilor săi; LS sprijină şi ocroteşte dezvoltarea personalităţii scriitorului în folosul acestuia şi societăţii.

Art.5. LS este o asociaţie profesională deschisă care nu se contrapune altor uniuni, asociaţii, societăţi sau fundaţii similare, primind în rândurile sale, pe baza liberului consimţământ şi a criteriilor de performanţă profesională, scriitori care se simt solidari cu scopurile şi obiectivele LS şi nu sunt membrii ai altor uniuni de creaţie literară. (2) În LS pot fi primiţi şi alţi scriitori şi asociaţii de profil, din ţară şi diaspora, care consideră că Liga Scriitorilor este mai reprezentativă pentru ei.

CAPITOLUL II. OBIECTIVE

Art.6. LS acţionează prin forme şi modalităţi specifice pentru sprijinirea şi apărarea creaţiei literare, a intereselor profesionale, economice, sociale şi morale ale membrilor săi. Ea înfiinţează şi susţine o editură şi o publicaţie proprie, încurajează şi premiază creaţiile literare valoroase, inclusiv traducerile din şi în limba română, organizează expoziţii şi saloane de carte, precum şi alte activităţi specifice de promovare a literaturii. Scopul asociaţiei LS este încurajarea, stimularea şi promovarea creaţiei literare în rândurile membrilor săi, precum şi în cele ale publicului larg, prin desfăşurarea de activităţi culturare, literare şi artistice adecvate. Durata de funcţionare este pe termen nedeterminat.

Art.7. Activităţile pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării asociaţiei pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

Art.8. LS sprijină, potrivit Legii nr.8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, şi a altor legi în vigoare, exercitarea drepturilor şi apărarea intereselor profesionale, prin forme materiale, administrative şi juridice.

CAPITOLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE

Art.9. LS este formată din Adunarea Generală (Conferinţa), Consiliul de Conducere, Colegiul Director şi Comisia de Cenzori, structuri care constituie organele de conducere ale Ligii Scriitorilor.

Art.10. Adunarea Generală este organul de conducere al LS care decide asupra activităţii acesteia. Ea se convoacă anual, iar o dată la trei ani se desfăşoară Conferinţa. Acestea au următoarele atribuţii:

a) Aprobă structura organizatorică a LS;

b) Alege Consiliul de Conducere, Colegiul Director şi Comisia de Cenzori, stabilind competenţele acestora;

c) Aprobă şi modifică programele de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) Desemnează o comisie de validare a cererilor şi dosarelor de primire în LS, formată din 5 membri;

e) Hotărăşte adoptarea sau modificarea statutului, precum şi denumirea sau forma juridică a asociaţiei;

f) Hotărăşte asupra dizolvării asociaţiei.

Art.11. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Alegerea membrilor consiliului de conducere se face prin vot secret. Membrii Comisiei de Cenzori se aleg sau se revocă prin vot deschis.

Art.12. Consiliul de Conducere este ales pe o durată de trei ani. În prima sa şedinţă, Consiliul îşi alege preşedintele prin vot deschis. Preşedintele alege structura Consiliului şi face propuneri pentru membri Colegiului Director pe funcţii. Propunerile sunt aprobate prin vot deschis.

Art.13. Consiliul de Conducere se constituie din Colegiul Director (preşedinte, vicepreşedinte şi secretar) şi alţi patru membri, care sunt şi şefi ai secţiilor de: proză, poezie, teatru şi critică literară. (2) Consiliul de Conducere se întruneşte, de regulă, trimestrial în şedinţe care sunt conduse de preşedinte sau de alt membru al Colegiului Director. Pentru valabilitatea deciziilor sale este necesară prezenţa a cel puţin 5 membri din 7.


Art.14.
Atribuţiile Consiliului de Conducere sunt următoarele:

a) Primeşte dosarele celor care solicită să devină membri şi hotărăşte validarea lor;

b) Stabileşte şi întreţine relaţii în numele Ligii cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate;

c) Desemnează anual un juriu pentru premierea celor mai valoroase lucrări publicate ale membrilor săi;

d) Stabileşte măsurile ce se impun pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi culturale.

CAPITOLUL IV. MEMBRII LS: DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.15. Calitatea de membru al LS se poate dobândi de orice scriitor profesionist din România sau din diaspora românească, la solicitarea lui scrisă, însoţită de recomandările şi motivaţiile necesare privind lucrările publicate, precum şi referinţele critice ale acestora. Calitatea de membru al LS se poate pierde la cerere sau în cazul de nerespectare a Statutului, prin hotărâre a Adunării Generale.

Art.16. Primirea în LS se hotărăşte de către Colegiul Director pe baza recomandării comisiei de validare. Solicitantul prezintă în acet scop recomandări din partea a trei membri ai Ligii, cerere scrisă, memoriu de activitate, consideraţii critice şi alte înscrisuri care pot completa profilul lui literar. Membrilor fondatori nu li se solicită recomandarea. În schimb, ei vor trebui să prezinte cel puţin cinci aprecieri critice.

Art.17. Membrii LS sunt:

a) Stagiari, cu cel puţin o carte publicată;

b) Titulari, cu cel puţin două lucrări publicate. Pot deveni membri titulari şi autorii unui singur volum, dacă acesta a apărut ca urmare a unui premiu de debut;

c) Onorifici, în mod excepţional, pentru scriitori cu mare notorietate;

d) Fondatori, pentru semnatarii Actului constitutiv.

Art.18. Prin sintagma „lucrări publicate” se înţeleg cărţi de proză (roman, nuvele, povestiri), poezie, teatru, critică literară şi literatură pentru copii, precum şi traduceri în şi din limba română.

Art.19. Se pot asimila cărţilor publicate şi piesele de teatru (cel puţin două) reprezentate pe scene profesioniste sau lucrări literare pe suport electronic.

Art.20. Calitatea de membru al LS poate fi cumulată cu cea de membru al altei asociaţii cu profil literar, caz în care îi revine în responsabilitate numai taxa de înscriere.

Art.21. Membrii LS au urmatoarele drepturi şi îndatoriri:

a) Să participe la acţiunile iniţiate în numele Ligii;

b) Să aleagă şi să fie aleşi în organismele Ligii;

c) Să respecte hotărârile luate în condiţiile statutare;

d) Să aibă o conduită civică în plan profesional şi social, care să nu aducă prejudicii prestigiului societăţii şi demnităţii de scriitor.

CAPITOLUL V. RESURSELE FINANCIARE

Art.22. În vederea realizării veniturilor necesare defăşurării activităţii sale şi a bunei lor administrări LS îşi deschide cod fiscal şi cont la bancă de persoană juridică.


Art.23.
Administrarea contului se face de către secretarul Ligii sau de un administrator validat în acest sens în adunarea generală şi este urmărită de Comisia de Cenzori.

Art.24. Resursele financiare ale LS se constituie din: taxa de înscriere şi cotizaţii lunare ale membrilor săi; taxe percepute asupra dreptului de autor pentru membrii LS, conform legii; încasarea timbrului literar pentru cărţile publicate de membrii LS; donaţii, subvenţii, sponsorizări sau din alte surse.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE

Art.25. LS este o asociaţie profesională cu personalitate juridică şi funcţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza prezentului Statut.

Art.26. LS are dreptul la ştampilă proprie, cod fiscal şi cont la bancă, eliberând legitimaţii de membru.

Art.27. În decurs de trei ani de la înfiinţare, LS îşi propune să facă toate demersurile legale pentru a fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, în condiţiile Legii nr.246 din 18 iulie 2005, art.38 şi 39.

Art.28. LS nu poate fi desfiinţată prin măsuri administrative, ci numai prin hotărârea Adunării Generale a membrilor săi.

Art.29. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură care se va stabili şi aproba cu majoritate de voturi în ultima Adunare Generală.

Art.30. Prezentul Statut are la bază prevederile legislaţiei în vigoare, Actul constitutuiv şi Procesul verbal al Adunării Generale de constituire a asociaţiei Ligii Scriitorilor din 4 octombrie 2006.

–––––––––––––-

Pentru conformitate,

George ROCA

Membru LS

7 decembrie 2009

One response

30 12 2009
George ROCA: PREZENTARE: LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA « LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI

[…] >>>>>>>>>>George ROCA: PREZENTARE: LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s