Mariana Strungă : “O LACRIMĂ DE SAFIR” MENITĂ DE A MĂRTURISI ETERNITĂŢII VIBRAŢIILE UNUI SUFLET OMENESC CIRCUMSCRIS VREMELNICIEI

                                              studiu de Prof. Mariana Strungă

ANUARUL  LIGII SCRIITORILOR DIN ROMANIA  FILIALA TIMIŞOARA BANAT NR.1. Coordonatori: Prof. DOINA DRĂGAN şi Prep. Univ. ANDREIA-ELENA ANUCUŢA.- TIMIŞOARA 2011.

 

      

Anuarul Nr. 1 al Filialei Timişoara Banat, a Ligii Scriitorilor din România, cuprinde 10 capitole, precedate de un Cuvânt înainte (prolog) intitulat ”ANUARUL FILIALEI BANAT AL LIGII  SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA- OGLINDA UNEI ACTIVITĂTI  DĂRUITĂ CULTURII ROMÂNE“ semnat de preşedintele Ligii Scriitorilor din România Al. Florin Ţene şi un Argument aparţinând coordonatorilor prof. Doina Drăgan şi prep. univ. Andreia-Elena Anucuţa.

 Coperta 1-roz-albă (în degrade) cu titlul scris cu roşu –sângeriu (sudori de sânge) conţine şi brendul (emblema) LSR-Filiala Banat: trei figuri geometrice, despărţite, neîmbinate, un spaţiu  bipolar lăsând posibilitatea absorbirii energiei latente, dar şi a constituirii  celui de al patrulea pătrat roz-alb. Să fie oare vorba de identificarea  celor patru straturi (nivele) de cultură a  spaţiului banatic?

 Coperta IV- conţine un citat din Prolog- semnat de preşedintele LSR Al. Florin Ţene şi o fotografie elegantă cu cele două coordonatoare Doina Drăgan şi Andreia-Elena Anucuţa. ISSN 2247-1146   ISSN-L 2247-1146.   

 

        I Unul din reprezentanţii primului nivel   este Aurel Contrea Senior (1895-1968) cunoscut ca scriitor care  a lăsat Banatului şi ţării mărturii de o  inestimabilă valoare mai ales în ciclul Pagini Bănăţene- unde vorbeşte  despre cenaclul „Altarul cărţiilăsând posterităţii trei  dintre procesele verbale ale acestuia: (8 V 1936; 15 V 1936; 17 V 1936) Tot în acest ciclu autorul menţionează diverse aspecte din activitatea Societăţii Scriitorilor Români din Banat,  şi scrie despre activitatea Societăţii Scriitorilor Români din Banat înfiinţată în 25 III 1934, prezentând  momente şi actualităţi.  (şi mă refer la volumul Seniorului Aurel Contrea intitulat ”Scrieri”, apărut la Editura Eurostampa 2007, Timişoara, ediţie îngrijită de Aurel junior şi Florin Contrea, cei doi fii ai autorului.          Tot despre Banat au mai scris :

  –Virgil Birou ”Oameni şi locuri din CaraşEditura Facla, 1982, Timişoara. precum şi –Virgil Vintilescu – lucrarea “ Secvenţe literare” în care prezintă situaţia presei precum şi câţiva dintre sciitorii reprezentativi ai epocii.

  II. Un al doilea nivel al literaturii banatice  reprezină o constelaţie de  scriitori cu o puternică personalitate şi care au racordat literatura banatului de centru (de Bucuresti).  Aceştia sunt: Mircea Şerbănescu, Alexandru Jebeleanu, Ion Arieşeanu şi Anghel Dumbrăveanu.  

        

III. Cel de al treilea nivel este reprezentat de generaţia postdecembristă-1989- în speţă postmoderniştii.

IV. Cel de al patrulea nivel este reprezentat de generaţia globmodernilor: ”aşa cum sunt cei din filiala Timişoara-Banat”aceşti scriitori cuprinşi în Anuar  nu sunt numai talente remarcabile, ci şi  puncte din frontiera hărţii noastre sufleteşti,  deoarece creaţiile lor trăiesc prin ele, fiind frumoase  din punct de vedere estetic şi stilistic dar şi  ideativ,  , îşi îndeplinesc menirea şi nu au nevoie de  recunoaşterea nimănui” pg.3   Al. Florin Ţene.  În acest nivel se încadrează şi scriitoarele Doina Drăgan şi Andreia-Elena Anucuţa, coordonatoarele Anuarului Nr.1 al filialei Timişoara Banat al LSR.

 .                                                                         

    1.   Al. Florin Ţene.

  Noţiunea de globmodern a fost introdusă de Al. Florin Ţene în 1996 şi Domnia Sa înţelege prin acest curent ”o întoarcere-direcţionare spre clasicism dar folosind mijloace moderne estetico-etic” prin extinderea universului, căutarea unor forme noi şi tot Domnia Sa conchide:”-NumaiDumnezeu şi timpul istoric au dreptul să ne judece, fiindcă uneori un cuvânt spune mai mult decât o carte, şi câte o tăcere, mai mult decât un cuvânt”-   “Orice este frumos are şi o valoare morală… creează unethos”  -“Frumosul purifică, descătuşează, chiar şi atunci când este un strigăt de disperare. Îl exprimă pe om ori Divinitatea. (Interviu luat de doamna Doina Drăgan preşedintelui Ligii Scriitorilor din România).

  Mergând pe linia lui Ioan D. Sârbu ( Fără libertate, cultura este o simplă modă după care oftăm”), Al. Florin Ţene militează pentru democratizarea culturii, literaturii,  activităţii de creaţie, deci pentru  libertatea cuvântului şi pentru libertatea Sa  de manifestare,  menţionând şi motivele care  l-au  determinat să-şi aducă aportul la înfiinţarea Ligii Scriitorilor din România:

–          pentru a acoperi un sector din lumea scriitoricească necuprins de uniune, fără a intra în  coliziune  cu US;

–          pentru democratizarea mişcării scriitoriceşti din ţară şi diaspora.;   

–          pentru promovarea literaturii române în ţară şi străinătate;

–          pentru reînfiinţare de biblioteci şi de lăcaşuri de cultură;

–          pentru obţinerea statutului de Utilitate Publică pentru Liga Scriitorilor din România;                                                                                       Al. Florin Ţene preşedintele LSR; cu un palmares bogat 36 de cărţi, 53 de distincţii, diplomat în jurnalism European, beneficiind de o bursă la Bruxelles, a implementat experienţa belgiană în ţară. A constatat că aceştia au  cinci asociaţii ale scriitorilor. ”Am fost obişnuiţi să vedem pădurea şi nu copacul. Acum este necesar să protejăm şi să  stimulăm creşterea copacului(OMUL) şi  atunci pădurea (Societatea) se va dezvolta”.

–          Nu se ştie ce soartă vor avea cărţile celor ce dau din coate şi care se laudă că sunt în vârful ierarhiei…fiindcă aşa cum spunea Adrian Mariano: ”Succesul literar este imprevizibil, efemer, şi deci relativ prin definiţie”.   “Vremea va vremui prin Judecată, ce am scris şi, Dumnezeu”…”Nu apreciez pe acei scriitori care se izolează în turnul lor de fildeş. Aceştia sunt marii egoişti şi egocentrişti. Se cred mari, dar în perspectiva timpului s-ar putea să piardă. E bine să facem ce trebuie făcut pentru semenii noştri!   “Avem 11 reviste”…”Organizaţia Ligii Scriitorilor din România a ajuns a doua forţă, în numai trei ani, după centenara Uniune”.

–                       

–               2.  Doina Drăgan.      

–          Ca să înţelegem eforturile Doamnei Doina Drăgan pentru a edita această carte vom încerca în cele ce urmează să spicuim din crezul artisti c al Domniei Sale, din răspunsurile date la interviul pe care i l-a luat, Maximinian Menuţ şi ,nu numai: ”Cuvântul omului este icoana gândului; iar faptele lui sunt icoana  sufletului său”…”Cartea, cartea de orice fel, am conceput-o ca pe o podoabă, cu toate observaţiile, constatările ,gusturile estetice, entuziasmul, toate considerându-le Daruri Divine”…”Dar Divin este şi învăţătura. Mi-am format un stil propriu, punând în centru problemele cadrului de viaţă.”…”Scriitorii cercetează necontenit, apar momente de împlinire, desăvârşire, evadări şi depăşiri de sine, sau alteori, melancolie dulce sau tristeţe liniştită, alteori schimbări, diferite reacţii, când sufletul meu intră în cnosonanţă cu sufletul creatorului”…”Eu atunci scriu când am în minte desfăşurarea lucrării. Atunci codeiul aleargă de la sine”…”Cărţile mă reprezintă sufleteşte, unele sunt punte între istorie şi rugăciune,  candele ce ard în orice etapă; altele didactice, de o exactitate riguroasă, matematică… „Fară cultură nu am exista”…”Avem nevoie de cultură şi ca atare , vom împietri (intabula) în marmură,CULTURA!”…”Redeşteptarea sentimentelor naţionale este un obiectiv necesar”…”Demnitatea se crează prin învăţătură .Doar astfel vom simţi adevărata libertate şi identitate naţională şi culturală”…”Să scoatem fericirea din aur şi din vise şi o vom clădi în lăcaşul uman al sufletului nostru”…”Cu cheia cercetării vom împlini posibilul sau imposibilul şi opera scriitorului va rămâne în istoria literară”.

–          Deviza ei: Credinţă, Adevăr, Dreptate, Dăruire ,Lupta pentru sine şi alţii, Înălţare(elevare) spirituală, Armonie.

–            3. LUCIA ANUCUŢA.                                                                                                           Cel de al treilea personaj (actant) al Anuarului este o altă  Mare Doamnă Lucia Anucuţa, directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş şi psiholog la Liceul Pedagogic”Carmen Sylva” din Timişoara. Spicuim din Interviul luat de Doina Drăgan.

–          Cuvântul cheie care defineşte viaţa este iubirea faţă de oameni. Este leit-motivul vieţii mele. Din ea derivă tot ceea ce sunt eu ca  personalitate.”…”atrage actul creaţiei  din punct de vedere psihologic, iar ceratorii de literatură sunt pentru mine adevăraţi magicieni ai cuvântului bine rostit”…”Întâlnirile cu membrii LSR, Filiala Timişoara Banat au fost pentru mine evenimente de suflet care mi-au produs emoţii deosebite”. …”Consider că ANUARUL FilialeiTimişoara Banat al LSR Nr.1-este o iniţiativă bine venită prin faptul că adună în aceeaşi lucrare creaţii, referinţe critice, colaborări, activităţi din ultimii doi ani şi Anuarul va fi o lucrare de referinţă pentru Ligă”.                                                                                      

–          4.  

–           

–          Doina Drăgan a reuşit  să polarizeze în jurul dânsei scriitori, dăruiţi trup şi suflet cuvântului scris, să promovaze tinere talente precum Andreia Elena Anucuţa, coordonator  al acestui anuar(Al. Florin Ţene). Masterand al Universităţii Tibiscus Timişoara Facultatea de Psihologie, Andreia-Elena Anucuţa are ca domenii de interes psihologia literaturii şi altele,  îi plac călătoriile şi pelerinajele, istoria şi poezia. Poate acest lucru le-a apropiat pe cele două coordonatoare şi pe renumitul istoric Ionel Cionchin. sau preotul Ioan Bude, sau scriitorul Ion Murariu  sau pot spune pe toţi care apar în acest Anuar.  

–            

–            Anuarul LSR Filiala Timişoara  Banat Nr.1,volum de 148 de pagini, are 10 capitole întocmit după planul-proiect al Doinei Drăgan, seismograf, crestomoţie, este un document de referinţă. Distingem din cuprinsul lui colaborarea cu preşedinţii LSR ai filialelor din ţară şi din străinătate precum filiale din Bistriţa, Serbia, Canada, USA,etc, care au stimulat viaţa culturală. Personalitate marcantă a vieţii culturale româneşti, fondatoarea revistei de cultură  HELIOPOLIS; Doina Drăgan s-a dovedit a fi un manager cultural experimentat. În acest sens Al Florin Ţene, preşedintele LSR,remarca: ”talentul său de manager, ce nu-l exclude pe  cel de scriitor….Marea Doamnă-cu majuscule-a reuşit să coordoneze, să capaciteze,să polarizeze să promoveze şi să organizeze activităţi culturale de interes naţional şi internaţional.      

–             Tehnic vorbind ANUARUL este un document de excepţie, depăşind cu mult anumite reviste universitare cu pretenţii.

–            Excelent realizat din punct de vedere al concepţiei.  al modului în care a fost gândit, al tehnoredactării precum şi al modului de prezentare scoate în evidenţă (demonstrează) o activitate scriitoricească a Ligii, bogată materializată în peste 30 de titluri tipărite. Doina Drăgan a reuşit să stabilească colaborări excelente atât cu scriitorii din România cât şi cu cei din străinătate precum Serbia, Ungaria, SUA. Remarcăm că scriitoarea a reuşit să cuprindă în Anuar, nu numai scriitori din Banat ci şi pe cei din alte judeţe. 

–           Anuarul impresionează şi prin conţinutul dens, bine ilustrat, justificând activitatea Ligii, impresionând prin numărul mare de scriitori, al diversităţilor lor stilistice, dar şi prin noile perspective de abordare pe diferite coordonate ale timpului şi spaţiului românesc. Doina Drăgan, nu este numai un om (cu majusculă, cum sublinia Al. Florin Ţene), nu este numai o personalitate pusă în slujba neamului său, nu este numai o scriitoare abordând atât proză cât şi poezie, Doina Drăgan este o instituţie, o veritabilă instituţie de cultură….A reuşit ceea ce nu au făcut atâţia alţii care dispun de mijloace materiale nelimitate. A editat o lucrare, nu la întâmplare, ci bine gândită şi  chibzuită adunând sub sceptrul nemuririi-opere (ale unor scriitori), menite să înfrunte timpul.

–           Desigur, toate acestea le-a făcut prin capacitatea unor  magnifice forţe scriitoriceşti, remarcabile talente literare- care prin prestaţia lor ridică prestigiul filialei Timişoara Banat a LSR atât din punct de vedere estetic cât şi etic divers şi clapesate, prin cărţile editate de factură, beletristică, istorică, de religie, geografie, sociologie, psiho-pedagogie etc…, prin participarea la congrese, simpozioane, medalioane, mese rotunde, a reuşit să  contureze o dimensiune internaţională literaturii naţionale, îndepărtând-o de spectrul culturii minore. Colaborarea exemplară prin teleconferinţele internetului,  cu filialele din ţară şi străinătate, lansări de carte, editarea Antologiei “FLOARE DE COLŢ”, constituie un  model de angajare, un deziderat şi în acelaş timp O lacrimă de safir”, menită de a mărturisii ETERNITĂŢII, vibraţiile unui suflet omenesc circumscris vremelniciei!               

 

( materialul citit la lansarea ANUARULUI , 04 mai 2011 la şedinţa lunară a filialei Timişoara Banat a LSR. Mariana Strungă, poetă, vicepreşedinta Asociaţiei Culturale C. Brâncuşi din Timişoara

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s